Fiziksel elektrik devreleri. Elektrik  devre  elemanları ve devrelerin matematiksel modelinin elde edilmesi. Güç ve enerji fonksiyonları. Aktif ve pasif eleman tanımları. Devre teorisinin aksiyomları, tanımsız büyüklükleri. Kirchhoff yasalarına ilişkin denklemlerin yazılması. Graf teorisinin temel tanımları. Devre grafları. Graf matrisleri. Tellegen Teoremi. İki ve çok uçlu devre elemanları: direnç, kapasite, endüktans, memristör. Direnç devrelerine ilişkin devre denklemlerinin elde edilmesi: Kiriş akımları, Dal Gerilimleri, Çevre akımları ve düğüm gerilimleri yöntemleri. Lineer olmayan direnç devrelerinin incelenmesi: Çalışma noktasının ve küçük işaret eşdeğer devresinin elde edilmesi. Thevenin ve Norton teoremleri. Dinamik (RLC) devrelerin incelenmesi: durum denklemleri yöntemi. Birinci mertebeden durum denklemlerinin çözümü.